Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení krajského akčního výboru Národní fronty v únoru 1948


 • 23. 2. 1948 


 • charakteristika

  Dne 23. února 1948 byl ustaven krajský akční výbor Národní fronty v čele s krajským tajemníkem KSČ Vítězslavem Fuchsem. Řídil zakládání a činnost místních akčních výborů Národní fronty. S tzv. vyakčňováním bylo započato 25. února, den poté byla provedena čistka v ostravské expozituře Zemského národního výboru, v orgánech dalších národních výborů v kraji, v denících a v průmyslových podnicích. Dne 23. února, byl ustaven také 45členný okresní akční výbor Národní fronty. V něm byly zastoupeny jen dvě politické strany – komunisté a sociální demokraté. Zato se na jeho činnosti podíleli zástupci celé řady tzv. masových organizací Národní fronty. Na svém ustavujícím zasedání tento orgán přijal usnesení žádající odchod dvanácti nekomunistických ministrů, kteří podali 20. února demisi. 23. února byl založen i akční výbor NF ve Vítkovických železárnách. Zakládání těchto mocenských orgánů KSČ bylo nelegální, neboť si přisvojovaly pravomoci, které byly v rozporu s tehdejší ústavou.


 • události

  7. 2. 1951
  Zatčení vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ v Ostravě Vítězslava Fuchse v roce 1951


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 06. 09. 2023