Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Poslední schůze německého městského výboru Moravské Ostravy


 • 17. 12. 1918 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Starosta Moravské Ostravy Hans Ulrich svolal poslední schůzi městského výboru zvoleného ještě před vznikem ČSR v říjnu 1918, v němž převažovali zástupci německých stran. Na schůzi se všichni členové a náhradníci konečně vzdali svých funkcí, a to až po důrazném sdělení Okresního národního výboru v Moravské Ostravě, že hodlá přikročit k demokratizaci obecních správ. Členové moravskoostravského obecního výboru totiž vyhlášení nového státu respektovali a původně trvali na tom, že jejich mandáty skončí až termínem řádných obecních voleb. Přijali však usnesení, ve kterém uvedli, že k rozpuštění městského výboru není zákonného důvodu a počet mandátů v nové správní komisi je pro německé zástupce nedostatečný. V podobném smyslu se na svých posledních schůzích vyjadřovali též členové obecních výborů v Přívoze, Vítkovicích a Hrušově.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 05. 2019