Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Postavení dřevěné kaple na katastru budoucí Nové Vsi v roce 1443


 • 1443 


 • katastr

  Nová Ves u Ostravy


 • charakteristika

  V roce 1443 nechal moravskoostravský farář Řehoř postavit dřevěnou kapli v místech, kde pak vznikla ves označená jako Nová Ves.
  Věřícím sloužila až do konce 16. stol., kdy ji nahradila nová kaple. O dvě století později k ní byla přistavěna hlavní loď filiálního kostela sv. Bartoloměje, zvaného podle pověsti U Hrůbků. Tomuto svatostánku věnuje až nečekaně velkou pozornost zpráva o pamětihodnostech města Moravské Ostravy Zmiňuje jak pověst o zavražděných duchovních, pochovaných pod hlavním oltářem, tak železná pouta, „která pukla a padla s nohou jistému křesťanu zajatému Turky“ nebo pověst o důvodech nahrazení dřevěného kostela objektem z kamene.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  15. 6. 1728
  Žádost písaře zemských desek rytíře Hoffera o kresbu panoramatického pohledu na město Moravskou Ostravu 15. 9. 1584
  První písemná zmínka o Nové Vsi z roku 1584


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 11. 2023