Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Smlouva z roku 1505 o ponechání hukvaldského panství v zástavě Benešovi Černohorskému


 • 30. 12. 1505 


 • charakteristika

  Dne 30. prosince 1505 byla v Olomouci ujednána dohoda mezi olomouckým biskupem Stanislavem Thurzem 17. 4. 1540 a Benešem Černohorským z Boskovic, kterou se hukvaldské panství a město Moravská Ostrava, patřící olomouckému biskupství, nadále ponechávaly Benešovi v zástavě. Jeho dědic měl pak zástavu postoupit zpět olomouckému biskupství s půlroční výpovědní lhůtou za 6000 zl. uherských. Hukvaldské panství s Moravskou Ostravou a dalšími městy bylo opakovaně zastavováno pánům z Boskovic pravděpodobně již od roku 1475. Příčinou byly finanční potíže biskupství, které se podle tehdejších zvyklostí řešily právě zástavou statků. Beneš Černohorský z Boskovic pobýval na Hukvaldech a ve městě už dříve, a to i s dcerou Kateřinou, která zemřela v roce 1500 a byla pochována v kostele sv. Václava.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 29. 11. 2023