Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První písemná zmínka o tvrzi v Zábřehu


 • 1529 


 • katastr

  Zábřeh nad Odrou


 • charakteristika

  Z roku 1529 pochází první písemná zmínka o tvrzi v Zábřehu. Již na přelomu 16. a 17. stol., kdy se Zábřeh stal majetkem nejvyššího písaře moravského Markrabství Ctibora Syrakovského z Pěrkova, proběhla její přestavba na renesanční zámek. Později došlo k dalším úpravám již v barokním slohu. Od roku 1652, kdy olomoucký biskup Leopold Vilém daroval Zábřeh olomoucké kapitule, přestal být zámek panským sídlem a sloužil různým účelům, v 18. stol. jako fara, od 19. stol. už jen jako obytný objekt. Od 80. let 20. stol. byl opuštěn a chátral, v letech 2005–2007 ho noví majitelé nechali citlivě zrekonstruovat. V současnosti nabízí tato kulturní památka luxusní restaurační, ubytovací i lázeňské služby.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 12. 2023