Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Dohoda ve sporu týkajícím se hranice na řece Ostravici z roku 1531


 • 7. 11. 1531 


 • charakteristika

  Dne 7. listopadu 1531 byla uzavřena dohoda ve sporu týkajícím se hranice na řece Ostravici a využití vody z této řeky, která několikrát změnila své koryto. Spor urovnala komise, v níž zasedli zástupci Markrabství moravského a Vévodství slezského. Smlouva vycházela ze staré úmluvy mezi těšínským knížetem Měškem a olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce z 2. 8. 1297. Jako hranici určila řeku Ostravici podle jejího stavu v den uzavření smlouvy. Tam, kde se Ostravice dělila ve více ramen, měl být hranicí hlavní tok řeky. Ostravští směli i nadále volně brát vodu z Ostravice pro své mlýny a rybníky a k opravám stavů brát štěrk, vrby a dříví při břehu Jana Sedlnického z Choltic, majitele polskoostravského panství.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  2. 8. 1297
  V Moravské Ostravě uzavřena smlouva mezi olomouckým biskupem Dětřichem a těšínským knížetem Měškem a jeho bratrem Boleslavem o hranicích mezi Moravou a Těšínskem (1297)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 12. 2023