Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení tkalcovského cechu v Moravské Ostravě v roce 1543


 • 30. 10. 1543 


 • charakteristika

  Dne 30. října 1543 povolil olomoucký biskup Jan Dubravius moravskoostravským tkalcům na jejich vlastní žádost ustavení tkalcovského cechu a vydal a potvrdil cechovní artikule, „aby tím lépe živnost svú provozovati mohli a souženi nebyli“.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  16. 12. 1559
  Olomoucký biskup Marek Khuen nově potvrdil cechovní artikule tkalcovského cechu (1559)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 12. 2023