Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Biskup Stanislav Pavlovská potvrzuje stanovy Bratrstva ostravských literátů (1591)


 • 19. 7. 1591 


 • charakteristika

  Biskup Stanislav Pavlovský potvrdil 19. července 1599 stanovy Bratrstva ostravských literátů. Hlavním závazkem ostravských literátů byl zpěv při rorátech v době adventní a při slavnostních mších. Tato povinnost se však vztahovala jen na ty, kteří jako znalí písma (odtud literáti) uměli i zpívat. Avšak i ženy, kterým byla účast na liturgickém zpěvu zapovězena, a ti, kteří neuměli zpívat, se mohli stát jeho členy. Platili však vyšší příspěvky než zpívající. Bratrstvo pravidelně konalo bohoslužby za živé i mrtvé členy a v případě úmrtí některého z nich nebo příslušníků jeho rodiny se pohřeb konal za účasti celého sdružení.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 12. 2023