Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zpráva o stavu průzkumu uhlí v Polské Ostravě z roku 1768


 • 14. 7. 1768 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Hormistr Johann Jacob Lutz zpracoval rozsáhlou zprávu o stavu průzkumu uhlí u Polské Ostravy (dnes Slezská Ostrava) datovanou 14. července 1768. Z pověření vídeňské vlády zahájil s jedním tesařem a jedním horníkem také hloubení šachty na starém kutišti, z něhož vytěžil 20 šeflů uhlí (tj. zhruba tři kubíky), které rozeslal ke zkoušce kovářům v Karviné, na Zámostí, v Moravské Ostravě a v Horním Benešově (o. Bruntál). Vyhotovil rovněž důlní mapu se zakreslenými zásobami uhlí, přičemž se tehdy uvažovalo o těžbě v horizontu 15 až 20 let. Vyzvednuty byly přednosti kamenného uhlí pro řemesla pracující s ohněm, neboť jeho užití bylo až pětkrát levnější než u uhlí dřevěného a navíc šetřilo zásoby dřeva v prořídlých lesích. Uhlí značně prodražovala doprava na větší vzdálenosti, proto se počítalo s odbytem jen v nejbližším okolí naleziště. Těžbu v plánovaném objemu 1680 šeflů ročně měl zajišťovat jeden zkušený havíř se dvěma nádeníky.


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 12. 2023