Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Přenesení dobytčích trhů za Hrabovskou bránu v roce 1808


 • 31. 10. 1808 


 • ulice

  28. října
  Smetanovo náměstí


 • charakteristika

  Moravskoostravký magistrát informoval krajský úřad v Přerově se sídlem v Hranicích (o. Přerov) o přenesení dobytčích trhů za Hrabovskou bránu v blízkosti městského mýta. Tržiště se nacházelo přibližně v místech dnešního Smetanova náměstí nedaleko prvního obecního hostince U Zeleného stromu (dnes ul. 28. října, v místech bývalého hotelu Palace), který v té době provozoval hostinský Vavřinec Heruth. Krajský úřad vzal zprávu na vědomí, avšak město upozorňoval, aby u nového tržiště postavili nějakou boudu „v níž mohou být kupecké počty konány“.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • stavby

  Hostinec U Zeleného stromu
  28. října 239


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 12. 12. 2023