Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Jednání moravskoostravského obecního výboru o zřízení přechodu přes koleje frýdlantské dráhy


 • 24. 2. 1911 


 • ulice

  Stodolní

 • katastr

  Moravská Ostrava

 • místo

  Stodolní ulice


 • charakteristika

  Dne 24. února 1911 se konala schůze moravskoostravského obecního výboru. Jednalo se o důležité otázce: Zřízení přechodu přes koleje dráhy na Stodolní ulici. Na vyřešení této otázky čekalo několik tisíc obyvatel obývajících Hornopolní čtvrť. Severní dráha Ferdinandova, která provozovala ostravsko-frýdlantskou dráhu, žádala obec, aby na přechod rovněž přispěla finanční částkou.


 • zajímavosti

  Na schůzi zaznělo, že „ostravsko-frýdlantská dráha je jednou z nejvýnosnějších v Rakousku a přesto se (Severní dráha Ferdinandova, pozn. autora) nestydí jako italští lazarové žebrat u obce o příspěvek.“ Obecní výbor nakonec jakýkoli finanční příspěvek zamítlo.


 • autor

  Barcuch


Aktualizováno: 20. 02. 2019