Encyklopedie města Ostravy !!!

Koksovna dolu Karolina na počátku 20. století. AMO, Sbírka fotografií

Povolení ke zřízení koksárenské baterie u dolu Karolina v roce 1858


 • 3. 9. 1858 


 • ulice

  28. října
  Nádražní

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 3. září 1858 povolil krajský úřad v Novém Jičíně ústřednímu ředitelství Rothschildových dolů a železáren zřízení jedné koksárenské baterie o 20 pecích u dolu Karolina v Moravské Ostravě. Byla tak založena první a nejznámější koksovna na území Ostravy. Stížnosti zástupců města na to, že „výpary a kouř z koksovacích pecí ztěžují dýchání dokonce na Nádražní ulici“, ani jejich varování před škodlivými účinky koksárenského provozu na lidské zdraví a před hrozící zvýšenou úmrtností, příslušné úřady nevyslyšely a koksovna Karolina se dále rozšiřovala. V prostoru u dnešní ul. 28. října vyráběla koks více než sto let. Průmyslovému panoramatu blízko samotného středu města vévodila od roku 1931 mohutná budova úpravny uhlí, zbouraná na konci 80. let 20. století.


 • obrazy

  img2432.jpg

  img2433.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 14. 12. 2023