Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření prvního muzea na území dnešní Ostravy (1872)


 • 1872 


 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  V roce 1872 bylo v Polské Ostravě otevřeno první muzeum na území dnešní Ostravy, jehož sbírky nashromáždil zdejší učitel a historickovlastivědný pracovník Karel Jaromír Bukovanský. Muzeum, o jehož činnosti nemáme mnoho zpráv, bylo úzce spojeno s osobou svého zakladatele a po jeho odchodu na jižní Moravu v roce 1900 v podstatě zaniklo. Sbírky, které tu zanechal, byly poté uloženy v několika místnostech ve škole na Zámostí v Polské Ostravě. Během 1. světové války však byla většina exponátů rozkradena a jen několik málo kusů se posléze dostalo do sbírek pozdějšího Ostravského muzea.


 • prameny, literatura

  článek ve sborníku nebo kapitola v knize
  "Městské muzeum v Ostravě"
  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Karel Jaromír Bukovanský


 • stavby

  Ostravské muzeum
  Masarykovo náměstí 1/1


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 15. 12. 2023