Encyklopedie města Ostravy !!!

Žofinská huť na počátku 20. století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií.

Zafoukání první tavby v Žofinské huti (1873)


 • 29. 11. 1873 


 • charakteristika

  Dne 29. listopadu 1873 byla zafoukána první tavba v Žofinské huti. Vysokou pec skotského typu začala roku 1871 stavět nedaleko jámy Karolina (dnes přibližně uprostřed mezi dvojhalím a DAD) První rakousko-uherská vysokopecní společnost. Huť dostala jméno podle Sophie, manželky jednoho z podílníků společnosti Davida Gutmanna. Její výrobní výkon měl dosáhnout tehdejšího maxima v habsburské monarchii – 100 t surového železa denně. V důsledku hospodářské krize byl její provoz po dokončení stavby až do roku 1880 přerušen. V roku 1888 se stala provozem Vítkovických železáren a na konci 19. století huť sestávala ze tří vysokých pecí, měla 450 zaměstnanců a za rok vyprodukovala téměř 150 000 t železa. Její provoz byl ještě několikrát zastaven, např. ve 30. letech 20. století v době hospodářské krize nebo za 2. světové války při bombardování Ostravy. Poslední odpich byl proveden 15. března 1972.


 • obrazy

  img1055.jpg


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  15. 3. 1972
  Poslední odpich na Žofinské huti 1. 7. 1888
  Žofinská huť zakoupena Vítkovickým horním a hutním těžířstvem (1888)


 • osoby

  David von Gutmann
  Anselm Salomon Rothschild


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 19. 12. 2023