Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Položení základního kamene k budově nižší reálky v Moravské Ostravě (1878)


 • 21. 5. 1878 


 • ulice

  Čs. legií

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 21. května 1878 byl položen základní kámen k budově nižší zemské reálky v Moravské Ostravě na dnešní ulici Čs. legií. Stavbu, kterou financovalo město, projektoval a realizoval významný ostravský stavební podnikatel a komunální politik Franz Georg Böhm. Ten také prováděl rozšíření školy v roce 1882. Koncem roce 1912 došlo k její přeměně na německou státní reálku, která zde sídlila do roku 1945. Po válce byl objekt přidělen Vysoké škole báňské. Původně se v něm nacházely ústav úpravnictví a koksárenství a ústav železářství, později fakulta strojní. Od roku 1973 využívala část místností Pedagogická fakulta v Ostravě a další část sloužila po dobu deseti let Střední průmyslové škole chemické. V roce 1991 se budova stala součástí nově založené Filozofické fakulty Ostravské univerzity.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • školy

  Pedagogická fakulta v Ostravě
  Ostravská univerzita


 • osoby

  Franz Georg Böhm


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 12. 2023