Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Návštěva odborníka na vodní stavby Heinricha Hobohma v Moravské Ostravě v roce 1880


 • 7. 10. 1880 


 • charakteristika

  Dne 7. října 1880 po katastrofálních povodních z 5. 8. 1880, které svým rozsahem byly překonány až 6.–12. 7. 1997, navštívil Moravskou Ostravu vídeňský odborník na vodní stavby Heinrich Hobohm. Prohlédl si celé povodí Ostravice až do Frýdlantu, provedl podrobnou studii vodních toků v Beskydech a zpracoval důkladnou expertizu nutných opatření k zamezení dalších záplav, a to vytvořením většího množství malých vodních staveb v horách a dodržováním říčního profilu v údolí. Jeho prognóza zněla: vodní poměry řek v Beskydech se natolik zhoršily, že lze očekávat záplavy, i když nebude tolik pršet. Důvodem byla změna řečišť horských potoků způsobující rychlé stékání vody z hor, která pak strhává sebou více štěrkopísku. Přibyly nové divoké potoky, doba hromadění vody na horách se zkracuje a v údolích pak dochází k záplavám, neboť rychlý příval vod z hor nemohou údolní řečiště pojmou.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  5. 8. 1880
  Povodeň v Moravské Ostravě a okolí v roce 1880


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 12. 2023