Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení městské zastavárny v roce 1888


 • 1888 


 • ulice

  Kostelní
  Masarykovo náměstí


 • charakteristika

  byla založena městská zastavárna, jejímž hlavním posláním bylo rychlé poskytování úvěru bez ručitele osobám v tísnivé finanční situaci, které by jinak upadly do osidel lichvářů. Zastavovány mohly být výlučně cennosti a oděvní svršky. Zastavárna původně sídlila přímo v radnici (dnes staré) na dnešním Masarykově náměstí, od roku 1899 až do ukončení své činnosti po roce 1948 na Kostelní ulici v Moravské Ostravě.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 16. 01. 2024