Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Znárodnění Vítkovického horního a hutního těžířstva


 • 27. 12. 1949 


 • charakteristika

  Dne 27. prosince 1945 byla vydána vyhláška ministra průmyslu, kterou bylo se zpětnou platností od 27. 10. 1945 znárodněno Vítkovické horní a hutní těžířstvo. V březnu 1946 byly ustanoveny Vítkovické železárny, národní podnik. Kromě Vítkovického horního a hutního těžířstva byla do nového podniku vložena majetková podstata čtyř znárodněných závodů: Akciové společnosti pro hlubinné vrtání v Moravské Ostravě, Orlit – továrny na staviva v Praze, Vápenky Studénka, Stavební společnosti ve Fryštátě. Z vytvořeného národního podniku byly vyňaty doly Louis, Hlubina, Šalomoun, Ida, Anselm, Oskar, Doubrava a Viktoria, koksovna a briketárna Karolína, elektrárna Karolína, cihelna v Doubravě a dvory v Doubravě a Porubě.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019