Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schůze přípravného výboru pro vybudování Společenského domu v Ostravě


 • 15. 1. 1948 


 • ulice

  Českobratrská

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  V pátek 15. ledna 1948 se v klubovně Svazu českých novinářů v Ostravě na dnešní Českobratrské ulici konala schůze přípravného výboru pro vybudování Společenského domu v Ostravě. Schůzi vedl předseda Ústředního národního výboru v Ostravě Josef Kotas a zúčastnili se jí zástupci všech tehdy existujících politických stran, které v národním výboru zasedali. Iniciativa, s kterou přišli právě ostravští novináři, byla přijata; dokonce došlo ke schválení stanov družstva pro stavbu společenského domu a zanedlouho se měla konat jeho ustavující schůze.


 • zajímavosti

  Společenský dům byl plánován na křižovatce ulic Nádražní a 30. dubna (v místech dnešního Bezručova sadu). Obsahoval by velký sál pro 3-4 tisíce osob, moderní kinosál pro stejný (!) počet návštěvníků, koncertní sál, výstavní a přednáškový sál, spolkové klubovny a apartmány pro významné domácí a zahraniční hosty, kteří Ostravu navštíví. Součástí objektu měla být samozřejmě též restaurace a vinárna. Ambiciózní projekt realizován nebyl, s největší pravděpodobností v důsledku únorových událostí a převzetí moci Komunistickou stranou Československa, která pro Ostravu určila zcela jiné priority. Ostravané se srovnatelného objektu dočkali až v roce 1961, kdy byl otevřen Dům kultury pracujících VŽKG (dnes Dům kultury města Ostravy).


 • osoby

  Josef Kotas


 • stavby

  Dům kultury města Ostravy
  28. října 124/2556


 • historická obec

  Moravská Ostrava


 • autor

  Šerka


Aktualizováno: 18. 01. 2024