Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující valná hromada lidové knihovny a čítárny pro Moravskou Ostravu a okolí


 • 15. 2. 1897 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 15. února 1897 se konala ustavující valná hromada Veřejné lidové knihovny a čítárny pro Moravskou Ostravu a okolí na základě stanov schválených moravským místodržitelstvím 28. 1. 1897. Schůzi zahájil Adolf Podroužek, který vylíčil význam lidové knihovny zvláště v místech jako je Moravská Ostrava, kde již před dvěma roky akademický spolek Odra usiloval zřídit veřejnou knihovnu, sebral za tím účelem asi 700 knih, avšak později jeho činnost ustala. V době založení knihovna čítala kolem 1000 svazků a čítárna měla zabezpečeno přes 50 časopisů. Předsedou valné schůze byl zvolen lékař Jan May. Měšťansko-řemeslnický spolek nabídl propůjčit bezplatně pro knihovnu a čítárnu své spolkové místností v Národním domě (dnes Divadlo Jiřího Myrona)


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Jan May
  Adolf Podroužek


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 23. 01. 2024