Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Technicko-policejní zkouška na nově vybudovaném úseku parní tramvajové dráhy z Moravské Ostravy do Čertovy Lhotky a Hulvák v roce 1899


 • 17. 5. 1899 


 • ulice

  28. října


 • charakteristika

  Dne 17. května 1899 proběhla technicko-policejní zkouška na nově vybudovaném úseku parní tramvajové dráhy z Moravské Ostravy do Čertovy Lhotky a Hulvák. Následujícího dne začal na trati pravidelný provoz. Novostavba byla odbočkou místní dráhy Přívoz-Moravská Ostrava-Vítkovice a vedla po levé straně říšské silnice (dnes 28. října) až do koncové výhybny v Hulvákách. Stavební délka úseku činila 2,785 km. V souvislosti s její stavbou byl rovněž vybudován nadjezd říšské silnice nad Báňskou a Ostravsko-frýdlantskou dráhou a nad vlečkou jámy Šalomoun, čímž došlo k odstranění nebezpečného úrovňového křížení železnice s lokální dráhou a silnicí. V roce 1901 byla trať elektrifikována.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  18. 8. 1894
  První jízda normálně rozchodné parní tramvaje na trati Přívoz-Moravská Ostrava-Vítkovice


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 24. 01. 2024