Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Udělení znaku obci Mariánské Hory v roce 1902


 • 20. 1. 1902 


 • katastr

  Mariánské Hory


 • charakteristika

  Dne 20. ledna 1902 udělilo ministerstvo vnitra ve Vídni (Rakousko) na základě nejvyššího císařského rozhodnutí ze 4. ledna 1902 znak obci Mariánské Hory, jehož popis zněl: „Štít rozštěpený; v pravém modrém poli vyniká rozštěpený korunovaný, zlatě a červeně šachovaný orel s vyplazeným jazykem, v levém červeném poli, které jest prostoupeno stříbrným ležatým břevnem, stojí na zelené hoře, která ze spodku štítu vystupuje, vysoký zlatý kříž, ovinutý stříbrnou lipovou ratolestí, která na levé jeho straně z hory vyrůstá; tento kříž jest provázen v levém hořejším koutě pětihrannou zlatou hvězdou. Štít pak jest lemován zlatou arabeskou“


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  16. 5. 1907
  Polepšení znaku Mariánských Hor v roce 1907


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 30. 01. 2024