Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření Městské spořitelny v Přívoze v roce 1906


 • 5 / 1906 


 • ulice

  Zákrejsova

 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  Město Přívoz přistupovalo ke zřízení městské spořitelny značně liknavě. V květnu 1904 obecní výbor odsouhlasil podstatné povinné ručení za závazky spořitelny městským majetkem a úpravu stanov, ale ani v průběhu roku 1905 finanční ústav nebyl uveden do provozu. Z toho důvodu zdůraznil 30. prosince 1905 starosta Wilhelm Müller nutnost dokončení všech administrativních kroků vedoucích k jejímu otevření. V květnu byl konečně zvolen spořitelní výbor a ústav se sídlem na Zákrejsově ulici zpřístupněn veřejnosti. Po vytvoření Velké Ostravy k 1. 1. 1924 ovšem vedení spořitelny v Přívoze odmítlo sloučení s Moravskoostravskou spořitelnou. K 1. lednu 1927 po rozsáhlé přesvědčovací kampani se přívozská spořitelna stala sběrnou a platebnou centrály v Moravské Ostravě.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Wilhelm Müller


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 02. 02. 2024