Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření Průmyslového muzea v roce 1907


 • 2. 6. 1907 


 • ulice

  Matiční


 • charakteristika

  Dne 2. června 1907 se konalo v prostorách české reálky v Matiční ulici v Moravské Ostravě slavnostní otevření Průmyslového muzea, jehož zakladatelem byl místní spolek Obchodní a živnostenská beseda. Cílem muzea bylo uchovávat památky na českou minulost kraje a podporovat růst českého živnostnictva v Moravské Ostravě. Muzeum bohužel strádalo jak nedostatkem vhodných prostor, tak především nedostatkem financí; nedočkalo se žádné subvence ze strany německého vedení města, avšak ani žádné podpory ze strany zdejšího čes. měšťanstva. Nemohlo tedy rozvinout prakticky žádnou výraznější činnost a po vypuknutí 1. světové války byly jeho sbírky zcela rozkradeny.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 02. 2024