Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření městského divadla v Moravské Ostravě v roce 1907


 • 28. 9. 1907 


 • ulice

  Smetanovo náměstí


 • charakteristika

  Dne 28. září 1907 bylo v Moravské Ostravě na Antonínově náměstí (dnes Smetanovo) slavnostně otevřeno městské divadlo (dnes Divadlo Antonína Dvořáka). Otevření reprezentativní divadelní budovy představovalo vrcholnou společenskou událost města a dobový tisk v něm viděl „pramen světla a krásy“ v šedivém a bezútěšném městě. Na velkolepém zahájení divadelní sezóny 1907/1908 v nové budově, postavené podle návrhu vídeňského architekta Alexandra Grafa, pronesl úvodní proslov ředitel městského divadla Wilhelm Popp, který předtím působil jako režisér a herec ve Vídni (Rakousko). Následovalo slavnostní představení hry Friedricha Schillera Vilém Tell. V roce 1907 začal vycházet i specializovaný divadelní časopis Ostrauer Theater-und Musikblätter, který se věnoval místnímu divadlu, přinášel recenze i studie k jednotlivým hrám a jejím autorům. Až do roku 1919 městské divadlo uvádělo pouze německá divadelní představení.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • stavby

  Divadlo Antonína Dvořáka
  Smetanovo náměstí 8a/3104


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 02. 2024