Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zřízení Hudební školy pěveckého spolku Záboj v roce 1908


 • 25. 2. 1908 


 • ulice

  Keltičkova

 • katastr

  Slezská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 25. února 1908 schválila zemská vláda slezská zřízení Hudební školy pěveckého spolku Záboj v Polské Ostravě, kterou spolek provozoval již od roku 1907. Její první ředitel Edvard Rund vypracoval statut o rozsahu vyučování i učebním cíli, zřídil i oddělení pro vzdělávání učitelů hudby. Po jeho smrti byl název školy v roce 1932 doplněn o jeho jméno. Škola existuje dodnes, nyní jako Základní umělecká škola Edvarda Runda na Keltičkově ulici ve Slezské Ostravě.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  15. 4. 1894
  První koncert pěveckého sdružení Záboj 26. 11. 1893
  Ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v roce 1893 23. 10. 1893
  Schválení stanov pěveckého spolku Záboj v roce 1893


 • osoby

  Edvard Rund


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 02. 2024