Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Odhalení válečného pomníku v Moravské Ostravě v roce 1915


 • 20. 6. 1915 


 • ulice

  28. října
  Smetanovo náměstí

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 20. června 1915 se konala slavnost odhalení válečného štítu v Moravské Ostravě. Zahájil ji průvod, který vyšel z Nové střelnice (z míst, kde se dnes nachází Nová radnice), veden vojenskou hudbou a ubíral se tehdejší Johannyho třídou (dnes Sokolská třída) a Hlavní třídou (dnes 28. října) na Antonínovo (dnes Smetanovo náměstí) . Zde se účastníci průvodu shromáždili kolem divadla, v jehož podjezdu byly zavěšeny dva válečné štíty. Po prorakouském a prodynastickém proslovu moravskoostravského starosty Gustava Fiedlera bylo zahájeno zatloukání hřebů zástupci města, správních úřadů, armády, církví, spolků. V následujících dnech si mohli občané zakoupit a poté zatlouci k tomu určené hřeby do těchto štítů a podpořit akci, jejíž výtěžek byl určen na charitativní účely pro válkou postižené osoby – vdovy a sirotky po padlých vojínech, vojenské invalidy. Jen první den činil výtěžek válečného štítu 7000 korun.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  27. 8. 1916
  Odhalení válečného pomníku v Mariánských Horách v roce 1916 23. 5. 1915
  Odhalení válečného pomníku v Přívoze v roce 1915


 • osoby

  Gustav Fiedler


 • stavby

  Nová radnice
  Prokešovo náměstí 8/1803


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 02. 2024