Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Interpelace radního Hanse Ulricha v červenci 1915 o zdražování


 • 9. 7. 1915 


 • charakteristika

  Dne 9. července 1915 byla hlavním bodem jednání moravskoostravského obecního výboru interpelace radního Hanse Ulricha o neúměrném zdražování cen místními překupníky a zelinářkami. Rozmohl se nešvar spočívající v tom, že když sedláci dovezou před osmou hodinou ráno na místní trh ve velkém zeleninu a další produkty, zelinářky je skoupí a samy pak pro prodej v drobném zvýší ceny až o 600 procent. Nejúčinnějším prostředkem proti této lichvě by bylo jeho monopolizování, což ale bylo nerealizovatelné pro značnou nákladnost. Proto bylo usneseno provádět permanentní kontrolu zdejšího trhu a zasadit se o otevření pruských hranic pro dovoz mléka.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • osoby

  Johann (Hans, Hanuš) Ulrich


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 02. 2024