Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vysvěcení sirotčince v Moravské Ostravě v říjnu 1918


 • 6. 10. 1918 


 • ulice

  Hrabákova
  Kratochvílova

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 6. října 1918 slavnostně posvětil pozdější olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan budovu sirotčince na dnešní Kratochvílově ulici Ústav pro chlapce a dívky vznikl díky úsilí dobročinného spolku Ludmila a domov v něm nalezlo 50 dětí. Jeho vedením byly pověřeny sestry Kongregace chudých školských sester Notre Dame, které na Ostravsku působily od roku 1915. V bezprostřední blízkosti na rohu dnešních ulic KratochvílovyHrabákovy byl v 30. letech 20. století vystavěn rozsáhlý Sociální dům Ludmila, v němž sídlila řada dalších dobročinných institucí provozovaných spolkem Ludmila. Z obou budov byly sestry násilně vystěhovány 12. 9. 1950 při likvidaci ženských řeholních řádů. Dnes v budově sídlí Diecézní charita ostravsko-opavská.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 04. 03. 2024