Encyklopedie města Ostravy !!!

Původní budova záložny v Plesné, Zdroj: Archiv města Ostravy, Zpráva o činnosti rolnické záložny v Plesné za 60 let 1870 - 1930, Opava 1930.

Založení Rolnické záložny v Plesné


 • 18. 4. 1870 


 • katastr

  Stará Plesná


 • charakteristika

  18. 4. 1870 se konala ustavující valná hromada Rolnické záložny v Plesné, která se stala nejstarším českým úvěrním spolkem na slezském venkově. K zakládajícím členům této instituce tzv. lidového peněžnictví patřili farář František Ječmínek, nadučitel Josef Cigánek, rolníci Jan Mikolajek, Josef a Karel Hrubý, Vincenc Nikel, Ignác Buček, bednář Petr Večerek. Nejprve se úřadovalo ve zdejší obecné škole, od roku 1907 v nově postavené budově. V r. 1948 byla přeměněna na záložnu-kampeličku a v roce 1953 sloučením se Státní spořitelnou v Ostravě zanikla.


 • obrazy

  img0536.jpg

  img0538.jpg


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • autor

  Prchalová


Aktualizováno: 01. 03. 2019