Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

První větší poválečné vystoupení sborů Lumír a Záboj (1919)


 • 14. 6. 1919 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 14. června 1919 se konal první větší poválečný koncert obou uskupení LumírZáboj opět v Národním domě v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona), kde byla představena kvůli 1. světové válce odložená premiéra děl ostravského skladatele Rudolfa Málka. Poté následovala řada menších vystoupení nejen v rámci Ostravy, ale i v okolních městech jako Doubrava nebo Karviná. Teprve o několik let později začaly svou činnost obnovovat také pěvecké odbory Sokola, případně nově vznikaly různé dělnické pěvecké spolky nebo kroužky aj.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  26. 11. 1893
  Ustavující valná hromada pěveckého spolku Záboj v roce 1893 7. 6. 1881
  Založení pěveckého spolku Lumír


 • stavby

  Divadlo Jiřího Myrona
  Čs. legií 14/148


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 03. 2024