Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Usnesení správní komise z května 1920 o zřízení české veřejné knihovny a čítárny


 • 25. 5. 1920 


 • ulice

  Purkyňova

 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 25. května 1920 usnesla se správní komise města Moravské Ostravy zřídit českou veřejnou knihovnu a čítárnu (dnes Knihovna města Ostravy) a ustavit čtyřčlennou knihovní radu. Stalo se tak na základě zákona z 22. července 1919 o veřejných knihovnách obecních a provádějícího předpisu, které stanovily, že obce s více než 400 obyvateli musí do konce roku 1920 zřídit veřejnou obecní knihovnu. Zároveň bylo dohodnuto jednat se spolky Veřejnou lidovou knihovnou a čítárnou v Moravské Ostravě a Dělnickou akademií v Moravské Ostravě o převzetí jejich spolkových knihoven a čítáren. Knihovna spolku Deutscher Volksbildungsverein byla prohlášena za veřejnou obecní knihovnu. Město dalo knihovně k dispozici místnosti v německé obecné škole v Hasnerově ulici (dnes Purkyňova).


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  15. 2. 1897
  Ustavující valná hromada lidové knihovny a čítárny pro Moravskou Ostravu a okolí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 05. 03. 2024