Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující valná hromada Českého veslařského klubu Odra v Hrušově


 • 2. 7. 1921 


 • katastr

  Hrušov


 • charakteristika

  Dne 2. července 1921 se konala ustavující valná hromada Čes. veslařského klubu Odra v Hrušově mj. za účasti starosty obce Antonína Moravce a ředitele školy Emila Willerta. Účel založení čes. sportovního klubu byl poněkud širší a nebyl orientován jen na veslování a propagaci tohoto sportu, ale i na podporu společenského života a posilování národního sebevědomí. V roce 1922 měl k dispozici 10 lodí, z nichž jednu dostal darem od Veslařského klubu Perun z Přívozu, a jeden vor. V říjnu 1938 získal lodě od Slezského veslařského klubu Bezruč v Pudlově (m. č. Bohumína), jehož členové nechtěli, aby se jejich čes. lodě dostaly do cizích rukou po záboru území obce Polskem. V dubnu 1948 bylo rozhodnuto o formálním převzetí majetku klubu organizací TJ Sokol, oficiální výmaz spolku byl proveden k 14. červenci 1950.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  1. 5. 1893
  Ustavující schůze Plaveckého a veslařského klubu Perun v roce 1893


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 06. 03. 2024