Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Radvanice sídlem ostravské diecéze Církve československé husitské (1922)


 • 8. 11. 1922 


 • katastr

  Radvanice


 • charakteristika

  Dne 8. listopadu 1922 Radvanice se staly sídlem ostravské diecéze Církve čs. husitské. V jejím čele stál zdejší duchovní správce biskup Ferdinand Stibor, iniciátor ustavení první náboženské obce této církve v ČSR. Až do vystavění Husova sboru v roce 1925 využívala církev k bohoslužbám římskokatolický kostel Neposkvrněného početí Panny Marie.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  15. 1. 1920
  Založení náboženské obce Církve československé (husitské) v Radvanicích


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 11. 03. 2024