Encyklopedie města Ostravy !!!

T. G. Masaryk u koksovny František v Přívoze 25. 6. 1924. AMO, Sbírka fotografií

Návštěva prezidenta T. G. Masaryka v roce 1924


 • 25. 6. 1924 


 • charakteristika

  Moravskou Ostravu navštívil prezident republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Jeho cestu z Hlučína přes Ludgeřovice (o. Opava) a Petřkovice do Moravské Ostravy lemovaly špalíry lidí. Na Masarykově náměstí před radnicí (dnes starou) jej přivítal starosta Jan Prokeš. Prezident ve své stručné odpovědi uvedl, že zná obtíže dělnictva na Ostravsku a rozumí jim v tom smyslu, že jde o nespokojenost, kterou lze umenšit vlastní prací a vlastním přemýšlením. Zdůraznil, že program organický, prácetvorný, tvůrčí musí být vyvážen ne chvilkovou náladou, chvilkovými proudy, ale pochopením situace celého národa a nejen našeho národa, nýbrž celé Evropy. Následovaly další projevy, mezi nimi i zástupců německé menšiny, na které prezident odpovídal německy. Součástí programu byla prohlídka Přívozu, Vítkovic, Mariánských Hor a některých průmyslových podniků.


 • obrazy

  img2506.jpg

  img2507.jpg img2508.jpg


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Prokeš


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 18. 03. 2024