Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavující schůze poradního sboru vládního komisaře sloučených obcí Moravské Ostravy (1925)


 • 22. 2. 1925 


 • charakteristika

  Dne 22. února 1925 se konala ustavující schůze 42členného poradního sboru vládního komisaře sloučených obcí Moravské Ostravy. Z hlediska národnostního složení ho tvořilo 31 Čechů, 9 Němců a 2 Židé, přičemž vládní komisař jmenoval jako své zástupce 3 náměstky, z toho 2 Čechy, Jana Geislera a Josefa Koukala, a 1 Němce, Viktora Zieglera, bývalého starostu města Vítkovic.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 03. 2024