Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Zahájení promítání v kině Hvězda ve Svinově (1925)


 • 1925 


 • katastr

  Svinov


 • charakteristika

  V roce 1925 začalo hrát kino Hvězda ve Svinově, v hostinci u Hurníků, které provozoval místní odbor Masarykovy ligy proti tuberkulóze. Poté, co v roce 1934 získala kinematografickou licenci tělocvičná jednota Sokol, se kino přestěhovalo do sálu sokolovny. Nově bylo vybaveno přístrojem pro promítání zvukových filmů Ernemann. Při osvobozovacích bojích v roce 1945 došlo k velkému poškození budovy, přesto byl provoz kina po opravě sokolovny obnoven. V 60. letech již kino nevyhovovalo požadavkům diváků a svým umístěním v sále sokolovny křížilo zájmy TJ Slavoj. Celkově se provoz kina jevil jako ztrátový, proto Obvodní národní výbor Ostrava-Poruba v roce 1970 jeho provoz ukončil.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 21. 03. 2024