Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření ústavu pro nevyléčitelně nemocné v Přívoze v roce 1926


 • 8. 9. 1926 


 • ulice

  Na Mlýnici
  Palackého

 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  Dne 8. září 1926 byl slavnostně posvěcen a dán do užívání nový ústav pro nevyléčitelně nemocné v Přívoze na Palackého ulici. V roce 1901 přijal přívozský farář Josef Žídek do své farnosti společenství šesti sester sv. Františka od Blahoslavené Panny Marie Ustavičné Pomoci (kongregace chudých sester III. řádu sv. Františka). Po svém příchodu se začaly věnovat ošetřování nemocných v místní nemocnici. V roce 1905 zřídily na rohu ulic PalackéhoNa Mlýnici klášter a zároveň domov pro nevyléčitelně choré. V roce 1913 byl ústav oficiálně uznán, postupem doby přestal kapacitně postačovat, proto bylo přistoupeno k výstavbě nové budovy se 130 lůžky. Jednalo se o zařízení utrakvistické, dvojjazyčné, podporované německým charitním spolkem. V roce 1942 se sestry musely vystěhovat a v klášteře byla po určitou dobu zřízena porodnice. Dnes (2024) zde sídlí domov pro seniory Slunovrat.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 25. 03. 2024