Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Schválení rozšíření Komenského sadů v roce 1972


 • 3. 5. 1927 


 • ulice

  Komenského sady
  Muglinovská


 • charakteristika

  Dne 3. května 1927 schválila rada města předložený ideový návrh Jaromíra Moučky k rozšíření Komenského sadů a současně schválila vypracování detailního definitivního návrhu městským stavebním úřadem. Práce započaly již na podzim roku 1927 a plánovány byly až do roku 1938. Dne 26. dubna uveřejnil Ostravský deník podrobnou zprávu o projektu nově budovaného velkého parku. Jeho rozloha se měla z dosavadních 5 ha zvětšit na 26 ha a měl se rozprostírat podél levého břehu řeky Ostravice až do Přívozu k továrně Lux na Muglinovské ulici. Celkové náklady na zřízení nového sadu se odhadovaly na 6,5 mil Kč. Místa vyhlédnutá pro rozšíření dříve sloužila jako štěrkové lomy a tak bylo nutné počítat s navezením 50 tisíc m³ zeminy. Projekt počítal se zřízením dvou růžových zahrad, palmového skleníku, tří dětských hřišť, pavilonu, teras, jízdárny aj.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 25. 03. 2024