Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení kláštera redemptoristů v Moravské Ostravě v roce 1927


 • 1. 6. 1927 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 1. června 1927 byl formálně založen klášter redemptoristů v Moravské Ostravě. Na Ostravsko přišli na pozvání olomouckého arcibiskupa Leopolda Prečana, který jim nabídl budovu bývalé fary a také blízký filiální kostel sv. Václava. Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele získala budovu staré fary do svého vlastnictví, zbořila ji a na jejím místě vystavěla větší a modernější kolej. Ta se stala jedním z center náboženského života ve městě. Byla v ní otevřena knihovna obsahující 7000 svazků, pořádány přednášky, náboženské kurzy, divadelní představení, dětské besídky, promítány filmy. Činnost řádu byla násilně přerušena 13.–14. 3. 1950, budova vyklizena a využívána následně státními a městskými organizacemi. Po roce 1989 se zchátralou budovu na Kostelním náměstí podařilo řádu získat zpět a dnes (2024) je sídlem Sdružení Telepace, s. r. o.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • stavby

  Kostel sv. Václava v Moravské Ostravě
  Kostelní náměstí


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 25. 03. 2024