Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Založení pobočky čs. rozhlasu v roce 1929


 • 1. 3. 1929 


 • charakteristika

  Dne 1. března 1929 byla založena pobočka Čs. rozhlasu v Moravské Ostravě – Radiojournal. První impulz ke vzniku ostravské vysílací stanice byl dán rozhodnutím čs. vlády z listopadu 1927 vybudovat v Moravské Ostravě rozhlasovou stanici se vším příslušenstvím. Do státního rozpočtu na rok 1928 pak byla určena částka 1 mil. korun na výstavbu vysílače, který stál ve Svinově. Pokusné vysílání bylo zahájeno 25. května 1929 a pravidelné vysílání 1. 7. 1929.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 26. 03. 2024