Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Dokončení přístavby spiritistického domu v Radvanicích v roce 1931


 • 5. 7. 1931 


 • katastr

  Radvanice


 • charakteristika

  Dne 5. července 1931 byla při příležitosti dvoudenního celostátního sjezdu spiritistů slavnostně otevřena rozsáhlá přístavba spiritistického domu v Radvanicích. Samostatný spolek byl ustanoven v roce 1912 a v roce 1914 začal s výstavbou spolkového domu, který se stal centrem spiritistického hnutí pro Slezsko a severovýchodní Moravu. Spiritisté zastávali názor, že lidská duše přežívá život hmotný a s dušemi v podobě duchů lze při seanci komunikovat skrze k tomu nadané osoby – média. Kromě seancí a dalších spolkových aktivit pořádali také kurzy esperanta a časté výstavy medijních kreseb. Většina členů byli abstinenti, nekuřáci a vegetariáni. Od roku 1920 vydávali pravidelně vlastní časopis Spiritistickou revue. Činnost přerušila 2. světová válka, po jejím konci byla obnovena, po roce 1949 došlo k úřednímu zastavení spolku.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  21. 9. 1947
  Obnovení provozu kina Adria v Radvanicích v roce 1947 1. 1. 1920
  První číslo Spiritistické revue (1920)


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 02. 04. 2024