Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Otevření kina Promenade v přívoze v roce 1933


 • 10. 11. 1933 


 • katastr

  Přívoz


 • charakteristika

  Dne 10. listopadu 1933 bylo po čtyřech měsících znovu otevřeno v Přívoze na Nádražní ulici č. p. 838 kino Promenade, tentokrát pod názvem kino Savoy (později Odra). Budova prvního stálého kina Promenade v Přívoze byla postavena již v roce 1914 a na svou dobu moderně vytápěna plynem. Celková kapacita byla 500 sedadel. V letech 1919–1924 se v ní nacházela půjčovna filmů Globus. Po 1. světové válce se v Přívoze promítalo na dvě kinematografické licence. Masarykova liga proti tuberkulóze působila v kině Promenade a Družina čs. válečných poškozenců v kině Odeon. V roce 1926 si obě organizace vyměnily svá stanoviště. V roce 1932 byla v kině Promenade instalována aparatura pro promítání zvukových filmů. Po 2. světové válce došlo ke změně názvu na Odra a s tímto označením kino hrálo až do roku 1968. Později se v něm uváděly starší filmy pod názvem Bio Illusion. K zastavení provozu došlo v roce 1970.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  1. 12. 1921
  Otevření Orbis-kina-varieté (později kina Svoboda) v Přívoze


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 03. 04. 2024