Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Udělení privilegia odúmrti městu Moravská Ostrava olomouckým biskupem


  • 4. 11. 1389 


  • charakteristika

    Olomoucký biskup Mikuláš z Riesenburku udělil městu Moravské Ostravě privilegiem vydaným v Osoblaze (o. Bruntál) právo odúmrti, tj. právo odkazovat v závěti volně majetek i těm ostravským měšťanům, kteří neměli zákonné dědice, nebo jejichž dědici ve městě nebydleli. Před udělením tohoto práva takový majetek spadl na vrchnost, tj. na olomouckou kapitulu. Tato výsada měla vést k určité stabilizaci obyvatelstva ve městě a tím i k posílení jeho obranyschopnosti vzhledem k hraniční poloze v rámci biskupství. Biskup dále sledoval potřebu silného opevnění města věžemi, hradbami, náspy, parkány, branami, příkopy i dalšími opevňovacími prvky potřebnými k obraně.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019