Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Těšínský kníže Kazimír I. přijal Těšínsko od českého krále Jana Lucemburského v léno


  • 18. 2. 1327 


  • charakteristika

    Těšínský kníže Kazimír I. listinou z 18. 2. 1327 potvrdil přijetí Těšínska v léno a složení vazalského slibu do rukou českého krále Jana Lucemburského. Mezi příslušenství Těšínského knížectví patřil také hrad Ostrava (polskoostravský). Tímto právním aktem bylo Těšínsko trvale připojeno k českému státu, čímž polskoostravský hrad ztratil svůj původní vojenský a strategický význam zeměpanského hradu na státní hranici. Dál plnil pouze funkci hradu Těšínského knížectví, stejně jako řeka Ostravice, která přestala plnit funkci státní hranice a stala se jen pomezním tokem mezi územím olomouckého biskupství a těšínského knížectví. Pro Moravskou Ostravu znamenal tento právní akt po letech nestability období sociálního a hospodářského růstu.


  • prameny, literatura


  • autor

    Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019