Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Ustavení místního národního výboru v Moravské Ostravě 2. 5. 1945


 • 2. 5. 1945 


 • katastr

  Moravská Ostrava


 • charakteristika

  Dne 2. května 1945 došlo k ustavení třináctičlenného místního národního výboru, který v poválečné době převzal správu města. Předcházela tomu rušná jednání zástupců čtyř politických stran a oblastního vojenského velení. Předsedou národního výboru byl zvolen komunista Josef Lampa, jeho místopředsedy se stali sociální demokrat Artur Sommer, národní socialista Josef Ulman a lidovec Bohumil Rolek. Sociální demokracie a KSČ měly v národním výboru po čtyřech zástupcích, strany národně socialistická a lidová po dvou. Třináctým členem byl vojenský pověřenec pplk. Pokorný. V tomto složení úřadoval národní výbor jako ústřední orgán veřejné moci v Ostravě až do 22. května 1945. Plenární schůze se konaly denně od 17 hod. a končily často pozdě v noci. Národní výbor musel v prvních dnech po válce řešit zejména naléhavé problémy hospodářské, zásobovací, dopravní a bezpečnostní.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  22. 5. 1945
  Rozšíření místního národního výboru v Moravské Ostravě na 26 členů v květnu 1945


 • osoby

  Josef Lampa


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 08. 04. 2024