Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Husitský hejtman Jan Čapek ze Sán vlastníkem hukvaldského panství (včetně Moravské Ostravy)


 • 16. 10. 1438 


 • charakteristika

  Na Hukvaldech byla sepsána listina Jana Čapka ze Sán, prokazující, že tento vůdce sirotčích vojsk tehdy vlastnil hukvaldské panství včetně Moravské Ostravy (panství pravděpodobně získal od Mikuláše Sokola z Lamberka již v roce 1437). Tak jako jiní husitští hejtmani se Jan Čapek ze Sán stal velitelem žoldnéřů a bojoval ve službách polského krále Vladislava III. V roce 1438 zakoupil hukvaldské panství, které mu vyhovovalo svou polohou. Uvedenou listinou Jan Čapek ze Sán daroval Mikuláši Jankovcovi ze Staříče a jeho potomkům svobodný lán role ve vsi Staříč. V roce 1453 se Jan Čapek ze Sán již neuvádí mezi živými a hukvaldské panství včetně Moravské Ostravy a také Polské Ostravy přešlo 24. 4. 1453 do držení dalšího husitského hejtmana Jana Talafúsa z Ostrova, manžela Čapkovy dcery Žofie.


 • prameny, literatura


 • události

  24. 4. 1453
  Husitský hejtman Janu Talafús z Ostrova držitelem hukvaldského pantsví


 • osoby

  Jan Čapek ze Sán


 • související odkazy

  Wikipedie


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 20. 02. 2019