Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Vyhláška ministra průmyslu, která se zpětnou platností od 27. října 1945 znárodnila Vítkovické horní a hutní těžířstvo


 • 27. 12. 1945 


 • charakteristika

  Dne 27. prosince 1945 byla vydána vyhláška ministra průmyslu, která se zpětnou platností od 27. října 1945 znárodnila Vítkovické horní a hutní těžířstvo. V březnu 1946 byly ustanoveny Vítkovické železárny, národní podnik. Kromě Vítkovického horního a hutního těžířstva byla do nového podniku vložena majetková podstata čtyř znárodněných závodů: Akciové společnosti pro hlubinné vrtání v Moravské Ostravě, Orlit – továrny na staviva v Praze, Vápenky Studénka (o. Nový Jičín), Stavební společnosti ve Fryštátě (dnes Karviná). Z vytvořeného národního podniku byly vyňaty doly Louis, Hlubina, Šalomoun, Ida, Anselm, Oskar, Doubrava a Viktoria, koksovna a briketárna Karolina, elektrárna Karolina, cihelna a dvory v Doubravě (o. Karviná) a Porubě (m. č. Orlové).


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  7. 3. 1946
  Vyhláška ministerstva průmyslu ČSR, na jejímž základě byl v roce 1946 zřízen národní podnik Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly 1. 11. 1873
  Vznik Vítkovického horního a hutního těžířstva


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 09. 04. 2024