Encyklopedie města Ostravy !!!

town_sign.png

Obnovení provozu kina Adria v Radvanicích v roce 1947


 • 21. 9. 1947 


 • katastr

  Radvanice


 • charakteristika

  Dne 21. září 1947 byl obnoven provoz kina Adria (později Odboj) v Radvanicích. Nejstarší zpráva o promítání v Radvanicích je už z roku 1909, kdy v Bergově hostinci hrálo Mückovo elektrické divadlo krátké filmy, např. Policejní psi v Paříži, Sesazení Abdula Hamida apod. Stálé kino vzniklo až v roce 1923 a licenci získala Slezská matice osvěty lidové v Radvanicích. Ta ji pronajímala jednotlivcům a promítalo se v hostinci Františka Břenka. Po 2. světové válce došlo ke změně názvu v roce 1948 na Odboj, později na Panorama Odboj. Své působiště změnilo kino v roce 1961, kdy přesídlilo do bývalého spiritistického domu, který byl přestavěn v letech 1952–1953 na kulturní dům.


 • prameny, literatura

  Monografie
  "Ostrava v datech"


 • události

  5. 7. 1931
  Dokončení přístavby spiritistického domu v Radvanicích v roce 1931


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 10. 04. 2024