Encyklopedie města Ostravy !!!

Nová huť v 60. letech 20 století. Zdroj: Archiv města Ostravy, Sbírka fotografií

Zřizovací listina Nové huti Klementa Gottwalda


 • 31. 12. 1951 


 • katastr

  Kunčice nad Ostravicí


 • charakteristika

  Dne 31. prosince 1951 byla vydána zřizovací listina Nové huti Klementa Gottwalda v Kunčicích (NHKG). Den na to 1. ledna 1952 zapálil předseda vlády Antonín Zápotocký v první kunčické vysoké peci vysoušecí oheň. Poprvé vyteklo surové železo z této pece na začátku března 1952. V první polovině 50. let 20. stol. se na výstavbě podíleli brigádníci z celé republiky. Kunčický hutní závod byl spojován s názvy, které charakterizovaly tehdejší dobu: Gottwaldova huť, stavba mladých budovatelů socialismu, ostravský Donbas, nejdůležitější stavba první pětiletky.


 • obrazy

  img2531.jpg

  img2532.jpg img2533.jpg


 • prameny, literatura


 • autor

  Juřica


Aktualizováno: 15. 04. 2024